Privacybeleid

NetSuite has been acquired by Oracle and will soon transition to the Oracle Privacy Policy. Click here to view the Oracle Privacy Policy.  Please note that the provisions of NetSuite’s Privacy Policy below will remain active until the policy transition is complete.

NetSuite Privacyverklaring

Ingangsdatum: maandag 21 november 2016

In deze Privacyverklaring (“Verklaring”) leggen NetSuite Inc. en haar wereldwijde dochtermaatschappijen (gezamenlijk aangeduid als de “NetSuite Group”) uit hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bijhouden, bekendmaken en overdragen, en welke keuzes u hebt met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonlijke informatie. Wij zetten ons in uw privacy overeenkomstig deze Verklaring te beschermen.

Verwijzingen in deze Verklaring naar "wij," "we", "ons" en "onze" zijn verwijzingen naar de NetSuite Group-entiteit die de relevante Website bezit, of de toepasselijke Diensten levert. Verklaringen die verwijzen naar “u” en “uw” zijn verwijzingen naar de onderneming of het individu waarover wij persoonlijke informatie verzamelen. Ons gebruik van de term Diensten in deze Verklaring heeft dezelfde definitie als in de toepasselijke Dienstenovereenkomst van de klant met ons, of de toepasselijke dienst van de NetSuite Group (“Diensten”).

Mocht u vragen hebben over deze Verklaring, stuur  ons dan een e-mail naar Privacy_ww@oracle.com of raadpleeg de onderstaande sectie genaamd "Hoe contact met ons opnemen".

Toepassingsgebied

Deze Verklaring is van toepassing op het volgende:

 • Persoonlijke informatie die wij verzamelen via alle websites van de NetSuite Group ("Website(s)"). U kunt nagaan welke NetSuite Group-entiteit verantwoordelijk is voor een bepaalde Website door de sectie Contact op de relevante Website te raadplegen.
 • Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen terwijl wij zaken met u doen, zoals wanneer u als klant, potentiële klant, leverancier, dienstverlener, professionele adviseur, consultant of derde contact met ons hebt over de levering van onze Diensten en de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Dit omvat sales, marketing, bedrijfscontact- of registratieactiviteiten uitgevoerd door de NetSuite Group, maar omvat geen persoonlijke informatie die u of uw eindgebruikers invoeren op of uploaden naar onze Diensten. U kunt nagaan welke NetSuite Group-entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Bedrijfsgegevens door uw relevante Dienstenovereenkomst met ons te raadplegen.

(gezamenlijk aangeduid als “Bedrijfsgegevens”).

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED

Voor persoonlijke informatie die onze klanten en hun eindgebruikers invoeren op of uploaden naar de Diensten (“Klantgegevens”) verwijzen wij u naar de Privacyverklaring voor NetSuite-diensten. Als gegevensverwerker verwerken wij alle Klantgegevens uitsluitend namens onze klanten in overeenstemming met onze contractuele overeenkomsten met hen en/of voor zover wettelijk vereist of toegestaan. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat deze Verklaring niet van toepassing is op Klantgegevens.

Gegevenstypen en verzamelmethoden

Informatie die u ons via de Websites verstrekt: Door middel van uw gebruik van de Websites kunt u ervoor kiezen ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken. Als u bijvoorbeeld informatie of een gratis productrondleiding aanvraagt, een consult inplant, onze Chat Now-functie gebruikt, zich abonneert op een mailinglijst, zich abonneert op Diensten, reageert op een online-enquête of anderszins contact met ons opneemt, verzamelen wij doorgaans persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres(sen), postadres(sen), telefoonnummers en andere informatie die u kiest te verstrekken.

U kunt ervoor kiezen geen informatie te verstrekken door de gevraagde informatie niet in te voeren. Als informatie vereist is om ons in staat te stellen uw vraag te beantwoorden, ontvangt u hierover een melding. Als u ons bepaalde informatie niet verstrekt of geen enkele informatie verstrekt die wij vragen, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde informatie of Diensten verlenen.

Informatie die wij automatisch verzamelen via de Websites: De Websites verzamelen bepaalde informatie ook op een geautomatiseerde manier. Een voorbeeld: als u een Website bezoekt, houden wij bepaalde informatie over uw computer en internetverbinding bij, zoals het IP-adres van uw computer en/of uw internetaanbieder, de datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt, het internetadres van websites van waaruit u naar onze Websites bent gekomen, de computertechnologie die u gebruikt en uw bewegingen en voorkeuren op onze site.

We maken gebruik van technologie die talloze andere websites ook hanteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, "cookies" of kleine gegevensbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen om dergelijke informatie te verzamelen. Er bestaan permanente cookies en sessiecookies.  In bepaalde gevallen gebruiken we cookies om informatie te verzamelen in verband met toekomstige bezoeken aan die Website, om u te herkennen als een terugkerende bezoeker, of om uw activiteiten op onze Websites te volgen. Als u een koppeling naar de Website van een verwante website of een aanbieding volgt, slaan we informatie over uw aankomst vanaf die verwante Website of aanbieding op in een sessiecookie. Een permanente cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden, en dat door de browser wordt opgeslagen en geldig blijft tot de vervaldatum ervan is bereikt.

We bieden online geen advertenties van derden aan op onze Websites, maar we kunnen wel gebruikmaken van de diensten van derde reclamebureaus om advertenties voor onze Diensten aan te bieden wanneer u andere websites bezoekt en gebruikt, op basis van de informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze Websites, en informatie die van derden wordt ontvangen. Deze bedrijven kunnen hiertoe unieke cookies in uw browser plaatsen of herkennen (waaronder door het gebruik van zogeheten 'pixel tags').  Als u meer informatie wilt over deze werkwijze en wilt weten hoe u zich hiervoor afmeldt in browsers op pc's en mobiele apparaten waarop u deze Privacyverklaring leest, verwijzen we u naar http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en http://www.aboutads.info/.  We reageren op dit moment niet op niet-volgen-signalen van browsers.

In het algemeen hoeft u geen cookies ingeschakeld te hebben om onze Websites te kunnen bezoeken. U kunt cookies weigeren door in uw browser in te stellen dat u cookies automatisch wilt weigeren of instellen dat u de keuze wilt hebben of u cookies van de Website wilt weigeren of accepteren. Het is echter wel zo dat het voor bepaalde webpagina's van ons een vereiste is dat u een verplichte sessiecookie accepteert, die u kunt verwijderen nadat u de Website hebt bezocht.

We kunnen ook informatie verzamelen over uw bedrijf, geschatte geografische locatie of andere demografische informatie waaraan u niet persoonlijk bent te identificeren.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om andere informatie zoals hierboven is gedefinieerd te combineren met persoonlijke informatie die u opgeeft.

Informatie die klanten en potentiële klanten ons verstrekken: U kunt ervoor kiezen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u zaken met ons doet. De soorten informatie die we kunnen verzamelen zijn onder andere namen, e-mailadressen, postadressen, contactgegevens, functienamen, transactiegegevens, financiële/factureringsinformatie, accountgegevens, correspondentie en alle andere informatie waarvoor  u kiest die te verstrekken.

U kunt er ook voor kiezen persoonlijke informatie te verstrekken, zoals contactgegevens en functienamen, wanneer u deelneemt aan sales- en marketingevenementen, productdemo's, enquêtes invult of via andere sales- en marketinginteracties die we met u kunnen hebben.

Overige informatie die we verzamelen tijdens uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten: We verzamelen ook informatie over onze leveranciers, dienstverleners, agenten, consultants, zakelijke partners, professionele adviseurs en andere derde partijen om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren en beheren. Een voorbeeld: we verzamelen contactgegevens van bedrijven, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om contact met derden te hebben en hun prestaties te kunnen beoordelen.

Informatie die we automatisch verzamelen via de Diensten: Onze systemen kunnen bepaalde informatie ook automatisch verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt, bijvoorbeeld gebruiksinformatie (zoals gebruikersactiviteit, configuratie van het apparaat, metrische prestatiegegevens) en loggegevens (zoals IP-adressen, ISP, type browser, clickstream-gegevens, beveiligingsinformatie, fouten en crashes).

Doelstelling van het verzamelen, gebruik van ZAKELIJKE gegevens

We gebruiken uw persoonlijke informatie voor diverse doelen, waaronder:

 • Om te reageren op uw specifieke vraag of aanvraag en om u de informatie te verstrekken en toegang tot hulpmiddelen te geven die u bij ons hebt aangevraagd;
 • Om de Websites en onze systemen te beheren, beveiligen, in bedrijf te houden en te onderhouden;
 • Om de navigatie en inhoud van onze Websites, systeembeheer en beveiliging te verbeteren;
 • Om geaggregeerde statistieken samen te stellen over sitegebruik en om de voorkeuren van onze sitebezoekers beter te begrijpen;
 • Om uw ervaring op onze Websites te personaliseren (we kunnen bijvoorbeeld IP-adressen gebruiken om uw algemene locatie te bepalen, zoals stad en provincie om informatie te leveren over plaatselijke promoties en evenementen);
 • Om onze Diensten aan onze klanten te leveren, en om klantenservice en -ondersteuning te verlenen;
 • Om zakelijke transacties te verwerken en uit te voeren, en om verwante informatie te verzenden, zoals transactiebevestigingen en facturen;
 • Om informatie te verzenden naar onze klanten over hun account, technische waarschuwingen of updates, en andere administratieve of servicegerelateerde communicaties;
 • Om onderzoek en ontwikkeling uit te voeren om onze Diensten te verbeteren;
 • Om andere legitieme zakelijke doelstellingen uit te voeren, en andere wettige doelen waarover we onze gebruikers en klanten informeren.

We hanteren redelijke procedures om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, juist, volledig en actueel is. 

Bovendien kunnen we persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden verzamelen, zoals om contact met u op te nemen om uw belangstelling in ons bedrijf en de Diensten die we leveren verder met u te bespreken, de manier te bespreken waarop we die kunnen verbeteren en om u informatie te verstrekken over Diensten, promoties en evenementen. U kunt zich afmelden voor de ontvangst van marketingmails, zoals uitgelegd in de sectie “Uw marketingopties” hieronder.

GEGEVENSOVERDRACHTEN NAAR DERDEN

We verkopen geen persoonlijke informatie aan derden; we kunnen echter wel uw persoonlijke informatie als volgt delen met derden:

 • Binnen de NetSuite Group met bedrijven, conform deze Verklaring.
 • Vertrouwde agenten, consultants en dienstverleners om zakelijke functies te kunnen uitvoeren, zoals dienstverleners die de Diensten ondersteunen.
 • Zakelijke partners, zoals systemintegrators, distributeurs en referral partners die betrokken zijn bij het leveren van de Diensten. Een voorbeeld: als u aangeeft dat u belangstelling hebt voor een Dienst, kunnen we persoonlijke informatie zoals uw contactgegevens delen met onze zakelijke partners.

ANDERE BEKENDMAKINGEN

Het kan zijn dat we onder bepaalde omstandigheden genoodzaakt zijn uw persoonlijke informatie bekend te maken, zoals in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld omwille van de nationale veiligheid of als gevolg van verplichtingen aan wetshandhavingsinstanties.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld) in reactie op een dagvaarding van wetshandhavingsinstanties, een rechtbank of een overheidsinstelling, of als wij te goeder trouw menen dat een dergelijke actie nodig is (a) om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (b) om onze rechten, belangen en eigendommen of die van derden te beschermen en te verdedigen, (c) om mogelijk wangedrag met betrekking tot de site of onze Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om te reageren in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de site, onze Diensten, of het publiek te beschermen; of (e) ter bescherming tegen juridische aansprakelijkheid.

BEKENDMAKING IN VERBAND MET EEN VOORGENOMEN VERKOOP, FUSIE, OVERNAME OF REORGANISATIE

We kunnen uw informatie delen of overdragen bij een voorgenomen verkoop, fusie, overdracht of andere reorganisatie van al onze of een deel van onze bedrijfsactiviteiten. Ook behouden wij ons het recht voor alle informatie te gebruiken en te delen die niet persoonlijk identificeerbaar is (zoals statistieken en enquêteresultaten die u niet individueel bij naam identificeren).

UW KEUZES

Als we voornemens zijn uw informatie aan te wenden voor een doel dat wezenlijk anders is dan de hierboven vermelde doelen of als we voornemens zijn uw informatie openbaar te maken aan een derde (geen agent) die niet eerder is geïdentificeerd, brengen wij u hiervan op de hoogte en stellen wij u in de gelegenheid u af te melden van dergelijk(e) gebruik en/of openbaarmaking waar het niet-gevoelige informatie betreft, of u aan te melden waar het gevoelige informatie betreft.

U kunt ervoor kiezen uw marketingkeuzes te wijzigen door op elk gewenst moment via e-mail contact met ons op te nemen: support@netsuite.com of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Hoe contact met ons opnemen” hieronder. 

U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicaties door de instructies te volgen of het afmeldingsmechanisme in het e-mailbericht te gebruiken. Als u zich wilt afmelden voor de ontvangst van marketingcommunicaties van ons, klik dan op de afmeldingskoppeling (uitschrijven, opzeggen, beëindigen) in de communicatie of neem contact met ons op via e-mail naar support@netsuite.com, of neem contact met ons op zoals beschreven in de sectie “Hoe contact met ons opnemen” hieronder. Als u zich afmeldt voor de ontvangst van marketingmails van ons, kunnen we u nog wel belangrijke administratieve berichten sturen. U kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van accountberichten of andere administratieve berichten.

Sites van derden

Deze Verklaring is niet van toepassing op, en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere werkwijzen van derden, waaronder derden die sites of diensten hebben waar deze site naar verwijst. De vermelding van een koppeling op de site houdt geen goedkeuring in van de site of dienst waarnaar wordt verwezen.

Beveiliging

We hanteren redelijke en gepaste beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, wijzigingen en vernietiging.

Grensoverschrijdende overdrachten

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waarin wij dienstverleners hebben. Uw gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan landen buiten het land waarin u woonachtig bent, waaronder de Verenigde Staten, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw eigen land.

HET PRIVACYSCHILD TUSSEN DE EU EN DE VS

NetSuite Inc., Bronto Software, LLC, Monexa LLC en Order Motion, Inc. houden zich aan het Privacyschild tussen de EU en de VS met betrekking tot Bedrijfsgegevens die worden ontvangen van klanten, potentiële klanten, leveranciers, dienstverleners, professionele adviseurs, zakelijke partners, consultants of andere derden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) (“Privacyschild-bedrijfsgegevens”).

Verwijzingen in dit Privacyschild tussen de EU en de VS naar "wij", "we", "ons" en "onze" zijn uitsluitend verwijzingen naar NetSuite Inc., Bronto Software, LLC, Monexa LLC of Order Motion, Inc.

(Deze Verklaring is niet van toepassing op Klantgegevens - zie Privacyverklaring voor NetSuite-diensten voor informatie over onze Privacyschild-certificering voor Klantgegevens.)

De entiteiten die worden vermeld in deze sectie “Privacyschild tussen de EU en de VS” zijn gecertificeerd voor wat betreft naleving van de Privacyschild-beginselen van kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperkingen van het doel, toegang en verhaal, afdwinging en aansprakelijkheid bij ontvangst van Privacyschild-bedrijfsgegevens.

Ten behoeve van het afdwingen van naleving van het Privacyschild, zijn wij onderworpen aan de opsporings- en handhavingsinstanties van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Voor meer informatie over het Privacyschild, raadpleegt u de website over het Privacyschild van het Department of Commerce van de VS, te vinden op: https://www.privacyshield.gov. Als u onze certificering wilt zien in de Privacyschild-lijst, verwijzen we u naar de zelfcertificeringslijst van het Department of Commerce van de VS, te vinden op: https://www.privacyshield.gov/list.

Waar we Privacyschild-bedrijfsgegevens onder het Privacyschild overdragen aan agenten van een derde partij, blijven wij verantwoordelijk als onze agenten van een derde partij onze Privacyschild-bedrijfsgegevens niet in overeenstemming met de Privacyschild-beginselen verwerken, tenzij we bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het voorval dat aanleiding tot de schade geeft.

U hebt mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw Privacyschild-bedrijfsgegevens die we van u in ons bezit hebben en u kunt ons verzoeken deze gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen als die gegevens onjuist zijn of zijn verwerkt in strijd met het Privacyschild.  Het kan zijn dat deze toegangsrechten in bepaalde gevallen niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld als het verlenen van toegang onredelijk bezwarend of kostbaar is onder de omstandigheden of als dit de rechten zou schenden van iemand anders dan het individu dat om toegang verzoekt. Als u toegang, correctie, wijziging of verwijdering wilt aanvragen van uw Privacyschild-bedrijfsgegevens, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. We kunnen u naar specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. In bepaalde omstandigheden kunnen we een redelijk tarief in rekening brengen voor toegang tot uw informatie.

Als u een vraag of klacht hebt of de verwerking van uw Privacyschild-bedrijfsgegevens onder het Privacyschild wilt beperken, gelieve dan contact met ons op te nemen zoals is beschreven in de onderstaande sectie "Hoe contact met ons opnemen". We zullen alle Privacyschild-aanvragen, -klachten of -geschillen inzake het gebruik of de bekendmaking van Privacyschild-bedrijfsgegevens binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en proberen op te lossen.

Verder hebben we onszelf ertoe verplicht samen te werken met het panel van Europese gegevensbeschermingsinstanties (DPA's) voor wat betreft de oplossing van alle Privacyschild-klachten. Als u onopgeloste zorgen over het gebruik van het Privacyschild of Privacyschild-bedrijfsgegevens hebt die we nog niet afdoende hebben afgehandeld, neem dan contact op met uw lokale DPA. Zij zullen uw klacht gratis onderzoeken. Hun contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm Ook wordt u een bindende arbitrageoptie beschikbaar gesteld, overeenkomstig de principes van het Privacyschild, voor de behandeling van klachten die niet op andere wijzen zijn opgelost.

We werken ook samen met en houden ons aan elk onderzoek, elke beslissing en elk advies dat is uitgebracht door het Amerikaanse Department of Commerce en de Federal Trade Commission.

VEILIGE HAVEN TUSSEN DE VS EN ZWITSERLAND

Voor overdracht van persoonlijke informatie van Zwitserland naar de Verenigde Staten, heeft NetSuite Inc. gecertificeerde naleving volgens de Veiligehavenbeginselen tussen de VS en Zwitserland. We hebben ons ertoe verplicht ons aan de Zwitserse Veiligehavenbeginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en

verhaal te houden voor de verwerking van dergelijke persoonlijke informatie. Details van onze certificering vindt u hier: https://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?loc=swiss&id=34154

Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie niet overeenkomstig onze verplichtingen inzake de Veiligehavenbeginselen tussen de VS en Zwitserland is verwerkt, of toegang wilt hebben tot uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Wij behandelen uw verzoek vervolgens overeenkomstig de Veiligehavenbeginselen tussen de VS en Zwitserland. U kunt ook contact opnemen met de Zwitserse federale commissaris inzake gegevensbescherming en informatie als u niet tevreden bent met ons antwoord.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode die nodig is om de doelen te realiseren die in deze Verklaring zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan om juridische, fiscale of regelgevende redenen, of om andere legitieme en wettig zakelijke doelstellingen.

VERZOEKEN OM ALGEMENE GEGEVENS

Als persoonlijke informatie die u hebt ingediend bij ons niet langer juist, actueel of volledig is, en u wilt deze informatie bijwerken, stuur dan een e-mail naar: support@netsuite.com of neem contact met ons op zoals beschreven in de sectie “Hoe contact met ons opnemen” hieronder. Na ontvangst van een dergelijk verzoek werken we uw informatie bij, maar behouden we ons het recht voor informatie te gebruiken die eerder is verkregen om uw identiteit te verifiëren of acties te ondernemen die we passend vinden.

Als u toegang tot uw persoonlijke informatie wilt, of deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen volgens het Privacyschild of de Veiligehavenovereenkomst tussen Zwitserland en de VS, verwijzen we u naar de sectie “HET PRIVACYSCHILD TUSSEN DE EU EN DE VS” en “VEILIGE HAVEN TUSSEN DE VS EN ZWITSERLAND” hierboven.

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN

Mocht u vragen hebben over deze Verklaring of als u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze te willen bijwerken, wijzigen of verwijderen, dan kunt u dat doen door contact op te nemen met:

Chief Privacy Officer, Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
United States of America
Privacy_ww@oracle.com

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd en naar ons eigen goeddunken onderdelen van deze Verklaring te wijzigen, aan te passen, eraan toe te voegen of eruit te verwijderen, maar melden aan u dat er wijzigingen zijn aangebracht door de datum van de vorige wijziging op deze Verklaring te vermelden. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Verklaring zoals die op dat moment op de site is gepubliceerd. We raden aan dat gebruikers deze Verklaring bij gelegenheid raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn.