Geïntegreerde software voor planning, budgettering en forecasting

Met Oracle NetSuite's Planning and Budgeting kunt u snel toonaangevende software voor financiële planning en budgettering inzetten binnen verschillende bedrijfsonderdelen met flexibele en aanpasbare implementatieopties. Oracle NetSuite Planning and Budgeting maakt planning voor zowel het hele bedrijf als losse afdelingen mogelijk dankzij modelleringsopties, goedkeuringsworkflows en rapportage binnen één schaalbare en geïntegreerde oplossing. Oracle NetSuite Planning and Budgeting maakt gebruik van een krachtige berekeningsengine die geschikt is voor een breed scala aan bedrijfslogica met snelle aggregatie in het geheugen en onmiddellijke analyse en rapportage.

Met Smart View for Office biedt Oracle NetSuite Planning en Budgeting uitgebreide integratie met programma's van Microsoft Office zoals Microsoft Outlook, Excel, Word en PowerPoint. Gebruikers kunnen via Excel snel leden toevoegen, voor het opdelen en samenvoegen van dataverzamelingen en voor het maken van ad-hocmodellen. Veelvoorkomende planningswerkzaamheden, zoals spreiden en toewijzen, zijn beschikbaar in planningsindelingen voor Microsoft Excel.

Intuïtieve gebruikersinterface

De intuïtieve interface van Oracle NetSuite Planning and Budgeting is geschikt voor mobiele apparaten en combineert takenlijsten, instructies, dashboards en grafische rapporten.

UITGEBREIDE CAPEX-PLANNING STROOMLIJNEN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting CapEx planning voor SuiteSuccess maakt het mogelijk om financiële uitgaven te beheren, er prioriteiten aan toe te kennen en te plannen en de impact te overzien op de algehele uitgaven en financiële overzichten. U kunt een model maken van de financiële uitgaven van uw organisatie en een effectief communicatiehulpmiddel aanbieden aan leidinggevenden en managers om te gebruiken bij het proces van aanvragen, rechtvaardigen, nakijken en goedkeuren van uitgaven.

CapEx Planning

REIS- EN ONKOSTENVERGOEDINGEN VEREENVOUDIGEN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting Travel and Expense Planning voor SuiteSuccess biedt gebruiksvriendelijke en goed gestructureerde processen om eenvoudig reis- en onkostenplannen te maken, terwijl u uw bedrijfsstrategie in lijn houdt met uw implementatieplannen door gebruik te maken van ingebouwde intelligence en analyses.

Travel and Expense Planning

TOEREKENING VAN INDIRECTE UITGAVEN AUTOMATISEREN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting voor SuiteSuccess biedt de mogelijkheid om de toewijzing van indirecte uitgaven te automatiseren en geeft u tegelijkertijd het nodige inzicht in uw planningsproces. Dit helpt u te begrijpen wat echt winstgevend is en om effectiever de verbanden tussen financiële en operationele gegevens in kaart te brengen via een centrale hub voor de automatisering van alle op toewijzing gebaseerde bedrijfsprocessen.

Indirect Expenses

COMPLEXE OPEX-PLANNING VEREENVOUDIGEN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting voor SuiteSuccess zorgt voor flexibele driver-based planning om operationele aannames te relateren aan financiële resultaten. Het ondersteunt een hiërarchisch planningsproces voor zowel het bedrijf als geheel als voor losse onderdelen binnen uw organisatie.

OpEx Planning

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

Oracle NetSuite Planning and Budgeting voor SuiteSuccess vereenvoudigt uw personeelsplanning en de bijbehorende uitgaven, zoals personeelsbezetting, salarissen en vergoedingen, door de behoeften en prioriteiten van uw organisatie af te stemmen op die van het personeel opdat de doelen van de organisatie worden gehaald.

Workforce Planning

PLANNING VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTEGREREN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting met geïntegreerde Financial Statement Planning voor SuiteSuccess geeft u de mogelijkheid om sneller, gedetailleerder, nauwkeuriger en inzichtelijker te plannen, budgetteren en prognoses te maken voor uw omzet, uitgaven, balans en cashflow.

Financial Statement Planning

DYNAMISCHE MODELLEN, ANALYSES EN BI-DIRECTIONELE INTEGRATIE VIA SMART VIEW

Oracle NetSuite Planning and Budgeting biedt uitgebreide integratie, inclusief verversingen met één muisklik, met programma's van Microsoft Office als Microsoft Outlook, Excel, Word en PowerPoint via Smart View for Office. Gebruik Excel voor het opdelen en samenvoegen van data en om ad-hocmodellen te maken. Veelvoorkomende planningswerkzaamheden, zoals spreiden en toewijzen, zijn beschikbaar in Microsoft Excel.

Enable Dynamic Modeling and Analysis And Bi-Directional Integration With Smart View

DE NAUWKEURIGHEID VAN PROGNOSES VERBETEREN MET PREDICTIVE PLANNING

Oracle NetSuite Planning and Budgeting Predictive Planning biedt gebruikers de mogelijkheid om planningen en geschatte prognoses te optimaliseren met een krachtige, ingebouwde, statistische modelleringsengine. Met Predictive Planning kunt u heel eenvoudig historische gegevens ophalen, deze afzetten tegen branchespecifieke, statistische modellen en een dashboard genereren dat voorspellingen levert voor toekomstige resultaten en dat gebruikers in staat stelt om voorspellingen direct in hun plannen of prognoses te verwerken.

Improve Forecast Accuracy with Predictive Planning

EFFECTIEVE BESLUITVORMING MOGELIJK MAKEN MET KRACHTIGE RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN

Oracle NetSuite Planning and Budgeting biedt uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden voor managementdoeleinden, niet financiële verslaglegging en regelgeving. De krachtige drag-and-drop reportbuilder biedt financieel managers en andere leidinggevenden krachtige en gebruiksvriendelijke, web-based rapportagemiddelen. Zo zorgt het voor een veilige, gedeelde en procesgedreven benadering voor het definiëren, schrijven, nakijken en publiceren van financiële en managementrapporten.

Empower Effective Decision-Making with Powerful Reporting Capabilities

Voordelen

Kortere planningscycli

Input en aannames verzamelen, herhalingen reviewen en op tijd geconsolideerde resultaten presenteren.

Nauwkeurigheid van prognoses verbeteren

Actuele resultaten met geplande resultaten vergelijken en analyseren om prognoses te verfijnen.

De organisatie op één lijn brengen

Uw budget centraliseren met prognoses en actuele informatie op één plek, zodat u over één versie van de werkelijkheid beschikt.

Informatie en inzichten tijdig voorhanden

Bekijk de details van budgetten, prognoses en actuele data om te zien wat de impact op de bedrijfsresultaten is.


Bronnen


Meer informatie over 's werelds #1 software voor financiële planning

Vraag een gratis consult aan
Sales Chat

Hoe past uw bedrijf zich aan bij veranderingen?

Start chat